Hvorfor Noxite®?

Hvorfor velge Noxite®?
Patenterte Noxite® fjerner helseskadelige NOx-gasser i luften samtidig som det fungerer som taktekke.

NOx er en samlebetegnelse på forurensende gasser som består av nitrogen, oksygen, NO og NO2. De største kildene til utslipp er bil- og båttrafikk og industri. NOx kan føre til luftveissykdommer, giftig bakkenært ozon, sur nedbør og forverring av klimagassproblemet.

Nitrogendioksider nøytraliseres effektivt av Noxite®s unike overflate – kun ved hjelp av vind, sol og regn. Et tak på 5.000 m2 kan hvert år redusere samme mengde som en gjennomsnittsbil slipper ut over en avstand å 200.000 km. Årlig dekkes om lag 6 millioner m2 med takbelegg på næringsbygg og lignende. Benyttes Noxite® på alle disse takene, vil luften renses for NOx tilsvarende 240 millioner km bilkjøring.

Ikke bare hjelper du miljøet ved å velge Noxite® på taket – du forsterker også din grønne profil. Hver eneste dag i hele takets levetid.

Noxite® er en Eco-Activ® løsning fra Icopal.

 

Hvis du vil bygge miljøvennlig…

Uansett om du planlegger et rehabiliteringsprosjekt eller skal i gang med å bygge nytt, er Noxite® et opplagt valg om du ønsker å bidra til et renere miljø. Alt du trenger å gjøre er å legge Noxite® på din bygning eller bolig – så klarer vinden, solen og regnet resten. Helt enkelt og veldig, veldig effektivt.

Det innovative og intelligente takbelegget Noxite® skaper et renere og sunnere miljø i nærmiljøet. I tillegg bidrar det positivt i det grønne regnskapet, både på en sosial og økonomisk ansvarlig måte.

Simpatico